Unga vill ha både balans och utveckling

Enligt en ny undersökning vill nyutexaminerade inte bara få hög lön, balans mellan jobb och fritid anses viktigare.

Nyutexaminerade anser att balans mellan jobb och fritid och tillgång till kompetensutveckling är det viktigaste i deras framtida yrkesliv. Att arbetsgivaren har hög status hamnar i botten på listan.

I en ny undersökning från Akavia har totalt 2 221 nyutexaminerade studenter svarat på frågan om vilka faktorer de tycker är viktiga i deras framtida karriärer. I topp hamnar balans mellan arbetet och fritid följt av möjligheter till kompetensutveckling och trygga anställningsvillkor. Nära häften tycker att dessa faktorer är helt avgörande. Att arbetsgivaren har hög status anses minst viktigt.

Inte bara hög lön

– Arbetsgivare som vill attrahera och behålla akademiker behöver både erbjuda en bra balans mellan arbete och fritid och möjligheter till utveckling. De som investerat i sin utbildning vill inte bara få utväxling i form av en hög lön, säger Sofia Hylander, sakkunnig på Akavia.
Att just balans mellan jobb och fritid hamnar högt kan kopplas samman med att många nyutexaminerade jobbar övertid en genomsnittlig vecka och att negativ stress är relativt vanligt. Hälften uppger att de arbetar fler timmar än de är anställda för och fler än var tionde uppger att de nästan alltid upplever negativ stress i arbetet.

Minska stressen

– Nyutexaminerade akademiker vill ha jobb där de får möjlighet att utveckla sin kompetens samtidigt som de vill få tid och energi till fritidsaktiviteter. Resultaten pekar på att fler arbetsgivare måste erbjuda en bättre balans mellan arbete och fritid samt en minska stressen på jobbet, säger Sofia Hylander.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here