Utbildning inom säkerhet startar i Sundsvall

Sundsvall startar en YH-utbildning till säkerhetssamordnare i höst. Totalt kommer 50 personer att examineras under två år. Utbildningen är den enda i sitt slag i Norrland.

Bara i Västernorrland uppskattas ett anställningsbehov på cirka 50 personer inom en femårsperiod. Runt om i landet ligger den siffran runt 240 personer, så efterfrågan bedöms som mycket god.
– Det känns fantastiskt att vi fick den här utbildningen som enda utbildningsort norr om Stockholm. Vi har många tunga namn och befattningar från säkerhetsområdet kopplade till utbildningen, säger Nina Åkerstedt, utbildningsledare Yrkeshögskolan Mitt Favi.
Utbildningen ger både en bred och djup kunskap, som väl motsvarar de krav som ställs av arbetslivet, såväl det privata som det offentliga.
– Behovet av den här kompetensen är stadigt ökande. Både på grund av en generationsväxling, men också för att vårt samhälle utvecklas och blir mer komplext. Säkerhetsfrågorna måste tas på allvar och hanteras på ett kompetent sätt i en organisation. Det är ytterst en fråga om trovärdighet, säger Hans Andersson, Säkerhetssamordnare Göteborg Stad/Östra Göteborg och arbetslivsrepresentant i utbildningens ledningsgrupp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here