Vattenrening ger ny världsmarknad för Permascand

Permascands vd Peter Lundström och affärsområdeschef Lars Nyman i den lokal som kommer att inrymma den nya monteringen av vattenreningsenheter

Tillväxten tar nu fart för Permascand. Det är vattenrening som skapar nya affärer och initierar en investering i en ny monteringslinje vid fabriken i Ljungaverk.
– Det är en affär som fortfarande är i sin linda och där vi kommer att få se god utveckling under flera år, säger vd Peter Lundström.

Den 8 september förra året trädde FN:s globala barlastvattenkonvention i kraft. Den innebär i korthet att de flesta fartyg måste installera ett godkänt reningssystem ombord. Ett miljökrav som skapar nya möjligheter för Permascand.
– Det kan tyckas konstigt att ett företag som ligger i inlandet sju mil från kusten gör produkter för vattenrening av fartyg, men tekniken bygger på våra kärnvärden och den kunskap som vi byggt upp i Ljungaverk sedan starten 1971, säger vd Peter Lundström.
Basen i verksamheten har ända sedan starten varit elektrokemiska processer och kunderna har funnits inom kemiindustrin. Mer än 90 procent av tillverkningen går på export. Fortfarande är elektroder och elektrokemiska celler inom affärsområdet Electrochemical Processs Technologies den dominerande affären, men vattenreningen visar en snabb tillväxt sedan i höstas.
– Vi utnyttjar vår baskompetens och applicerar kunskaperna på ett nytt område. Vi har investerat i vattenrening under flera år och under det sista halvåret 2017 som affärerna tog fart, säger Peter Lundström.
Det finns flera metoder för att rena vatten, till exempel uv-strålning, sand, ozon eller klorering. Permascands metod bygger på en elektrokemisk cell som producerar hypoklorit som kan användas för att desinficera vatten. En teknik som Permascand utvecklade redan i början av 2000-talet. Patent avyttrades efter några år och det skulle dröja till 2013 innan företaget gjorde en ny satsning på vattenrening – som nu bär frukt.

Ett försprång

– Regelverket på området är omfattande. Vi har ett försprång gentemot eventuella konkurrenter då vi redan har certifierade produkter ute på marknaden, och har haft en långsiktig strategi kring detta, säger Peter Lundström.
Omsättningen 2017 landar på omkring 220 mkr och för 2018 räknar företaget med en tillväxt på cirka 20 procent. Vattenreningsaffärerna står för en stor del av detta.
– Vi kommer på kort tid gå från en lågfrekvent produktion på fyra–fem  enheter i månaden till att tillverka åtta enheter på åtta timmar, säger Lars Nyman som är ansvarig för affärsområdet vattenrening.
För att klara den produktionstakten krävs en helt ny monteringslinje, som ska stå klar i juni och som påverkar hela fabriksområdet. Ledningen vill inte gå ut med hur mycket pengar som plöjs ner i fabriken, men klart är att det handlar om tiotals miljoner kronor.
– Vi bygger den nya linjen parallellt som produktionen pågår under första halvåret. Det blir en del omflyttningar av olika sektioner för att skapa ett effektivt flöde och vi bygger om en av våra lagerlokaler, förklarar Lars Nyman.
Satsningen medför också ett ökat personalbehov och ett antal nya kompetenser i företaget. Peter Lundström vill inte nämna några siffror, men klart är att det handlar om ett antal nyanställningar.

Spetskompetens

Inom Permascand finns mycket spetskompetens. Företaget har bland annat tre egna doktorer och samarbeten med KTH och universitet i bland annat Troindheim och Kyoto. Den egna forsknings- och utvecklingsenhet omfattar nio personer.
– Vi verkar inom ett smalt område. Vi är en av fyra–fem aktörer i världen och ensam i norra Europa. Att locka personal till Ljungaverk är inte alltid så enkelt, så vi måste räkna med att utveckla vår egen personal för att säkerställa kompetensen. Dessutom har vi inlett ett samarbete med praktikanter från gymnasieskolan i Ånge för att långsiktigt klara personalförsörjningen, konstaterar Peter Lundström

Fakta/ Permascand
Permascand bildades 1971 med Kema Nord som delägare, ett företag som då hade en stor kemiindustri på orten. Efter att ha varit ägt av Akzo Nobel sedan mellan 1993 och 2012 tog den lokala ledningen över företaget och ett par år senare kom det norska riskkapitalbolaget Norvestor in som ny ägare och äger nu 80 procent av bolaget. Ledningen äger resterande 20 procent.
I dag är Permascand Ånge kommuns största privata arbetsgivare med drygt hundra anställda.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here