Borde vi ha en tuffare miljölagstiftning?

Både företag och privatpersoner kan bli mer medvetna om hur små förändringar kan göra stor skillnad för klimatet.

I samarbete med Notisum

Miljön och klimatet är ett hett ämne i Sverige. Trots att vi är ett litet land i världen så tycks det finnas en känsla av att vi kan förändra. Både bland gamla och unga. Svenskar som Greta Thunberg är med och påverkar världsopinionen. Vi har länge haft en omfattande miljölagstiftning, men är den tillräcklig?

Vems fel är bristerna i vår miljöhantering?

När det finns regler och lagar så finns det också straff för överträdelser. Det kan bli dyrt att inte hålla sig till svensk miljölagstiftning. Det här vet företag som jobbar med certifikat och protokoll för hur regler och krav ska efterlevas.

Men miljön förstörs fortfarande. Mål som sätts upp av politiker och organisationer nås inte. Vems fel är det? Naturskyddsföreningen menar att en stor del av den fortsatta miljöförstöringen sker av okunskap. Dessutom så kan det vara så att de förändringar som införlivas inte är tillräckligt massiva. Det går för långsamt.

Strängare lagar får också stor kritik

När förslaget om förbud mot försäljning av fossildrivna bilar år 2030 kom så var det många som surnade till. Förslaget kan ju låta som en perfekt lösning på problemet med fordon som spyr ut giftiga ämnen. Även om det går att diskutera huruvida klimatförändringarna verkligen har med vårt bruk av bilar att göra så är det ju allmänt känt att luften i biltäta miljöer blir sämre.

Med en strängare miljölagstiftning som den mot förbränningsmotorer år 2030 så kanske man blir av med en massa avgaser. Men frågan är förstås om förbudet gynnar utvecklingen av alternativa drivmetoder. När lagstiftningen blir tuffare på det här viset så kan den strypa åt för möjligheter som till exempel förbränningsmotorer som fungerar med bränsle som inte påverkar vår miljö på ett negativt sätt.

Miljölagstiftning för företag

Det blir allt vanligare att företag jobbar mer med miljöfrågor. Men det kan vara svårt och tidskrävande att hålla koll på aktuella lagar som rör ens industri och hålla koll på förändringar i miljölagarna. Det finns tjänster såsom Notisum som hjälper dig bevaka lagar som rör ert företag, däribland miljölagstiftningen.

Nya vanor tar tid

Vi ska heller inte glömma bort att vanor kan vara svåra att ändra på. Det handlar inte bara om att folk har behov av att köra bil, åka på semester med flyg och äta kött. Om tuffare miljölagstiftning omöjliggör bil, flyg och olika former av konsumtion så försvinner jobb. Det är också därför som det inte går att ändra på regler och lagar hur snabbt som helst.

Innan en ny miljölag som minskar på flygtimmar, körtimmar och mer träder i kraft så måste det finnas alternativ. De vanor vi har behöver ersättas med nya. Det är en nöt att knäcka och något som forskare inom miljö och teknik jobbar dagligen med.

Så som det ser ut just nu så skulle det ju vara väldigt märkligt om det blev fängelsestraff för att flyga till Mallorca med ett charterflyg. Men i framtiden då det kan finnas alternativ till den här typen av resande så blir tanken kanske inte så främmande. Om hundra år så kanske folk kommer att fnysa åt vår dumhet och våra torftiga liv som bygger på drivmedel och produkter som inte är bra för vår natur.

Mer kunskap hellre än hårdare straff

Om vi ska skärpa miljölagstiftningen så bör vi alltså inte göra det för snabbt. Det skulle kunna leda till kaos. Men inte bara det. Om reglerna blir alltför tuffa att efterleva så lär fusket öka. Med fusket så kommer problemen med minskad insikt.

Det är viktigt att komma ihåg att en relevant lagstiftning också kan efterlevas. Då majoriteten håller sig till de miljölagar som finns så krävs färre resurser till att leta upp brottslingar och fälla dessa.

Med mer kunskap så kan de lagar som finns få större effekt. Det här sker redan nu genom smarta tjänster som hjälper företag att hålla reda på den miljölagstiftning som de måste hålla sig till. Idag kan svenska företag hänga med i vad som gäller och införa förändringar då det kommer nya lagar. Det här kräver inte en massa tid och resurser och det är bra.

Utbildning är också viktigt. Den bör ges i tidig ålder och på ett sätt som stimulerar till ett större intresse av att göra skillnad. Det handlar inte bara om att barn och ungdomar kan visa vad de tycker och demonstrera. De kan också introduceras till studieområden som kan lägga grunden för nya innovationer som gör att lagstiftningen inte längre behövs på samma sätt.

Låt oss inte glömma bort EU

Sverige kan inte på egen hand förändra världen och det beror inte bara på att vi är ett litet land. Vi har inte bara vår egen miljölagstiftning att hålla oss till. Faktum är att de miljölagar som EU stiftar överrider våra egna.

Ett exempel på det är kemikalier. EU har bestämt att man inte kan instifta långtgående förbud mot kemikalier hursomhelst. Om vi skulle ändra våra lagar omkring kemikalier så att de blir tuffare än vad EU tillåter så får det ingen effekt. Våra tuffare lagar kommer inte att gälla då EU har sista ordet.

Är det kört?

Nej, det är verkligen inte kört och det finns en hel del att göra inom ramen för svensk miljölagstiftning. Många områden kan behöva moderniseras och mer kunskap behöver komma ut till fler.

Både företag och privatpersoner kan bli bättre medvetna om hur små förändringar kan göra stor skillnad. Dessutom så kan ju vårt land fungera som ett exempel på vad som kan göras och inspirera. Det vore inte första gången. Det finns en tradition i världen av att se till Sverige som en föregångare inom många områden som till exempel sociala förändringar.

Den miljölagstiftning som vi har behöver inte nödvändigtvis tuffas till för att vi ska få bättre resultat. Den behöver snarare moderniseras så att den når ut till fler. När detta sker så kan lagstiftningen få större kraft och ge oss en situation som ser bra mycket ljusare ut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here