Hon vill bygga företaget på värderingar – inte resultat

LIsa-Maria Norlin är aktuell med en ledarskapsbok. Foto. Anna Thors

Att sträva efter resultat och mål är ett föråldrat tankesätt i vår komplexa affärsvärld. I stället bör vi gå tillbaka till grunden – bara våra värderingar kan leda oss rätt. Det menar Sundsvalls-profilen Liza-Maria Norlin i en ny bok.

I många år har målstyrning och resultat varit huvudorden för ledare inom de flesta organisationer. Men dagens arbetsliv blir alltmer komplext. Chefer ska balansera sina affärer i en global och digitaliserad värld samtidigt som deras anställda blir allt mer individualistiska.
– Vi vet väldigt lite om framtiden. Jag var på en föreläsning där de sa att vi kan planera för fyra år framåt, och göra en spaning sju år framåt – men efter det har vi ingen aning om vilken värld vi ska arbeta i. Det fick mig att fundera på hur vi bygger hållbara företag under de förutsättningarna? Mitt enda svar är: om vi vet vad vi vill, vilka värderingar vi står för, kan vi alltid bygga vidare på det.
Det säger Liza-Maria Norlin, i Sundsvall mest känd för att vara företrädare för Kristdemokraterna, men nu även författare till en bok om att leda med värderingar. Det är en bok som tar forskaren Simon L. Dolans teori om värderingsstyrt ledarskap till Sverige.
– Det handlar om att ledaren är väl medveten om vilka värderingar som ligger till grund för företagets verksamhet, och väljer att låta dem styra det dagliga arbetet. Hen kan ge en tydlig bild av vad företaget står för och använder den bilden som instrument och som något att kommunicera genom, säger Liza-Maria Norlin.

Starka värderingar gör företaget mindre känsligt för trender

Kärnvärden

Kortfattat går teorin ut på att företaget identifierar sina kärnvärden. Utifrån dem formuleras sedan företagets värderingar i tre olika riktningar: ekonomiska värderingar, etiska värderingar och emotionella värderingar.
Simon L. Dolan hävdar att en organisation som har tydliga och gemensamma värderingar kommer att ha stora konkurrensfördelar jämfört med organisationer som bara jobbar mot specifika mål eller de som bara följer riktlinjer och styrdokument. Starka värderingar gör företaget mindre känsligt för trender och mer fritt att finna sin egen väg i en föränderlig omvärld.

Inte bara fina ord

Men detta hänger på att värderingarna inte bara blir fina ord på väggen. För att det ska fungera behöver värderingarna genomsyra varje del av företaget, de anställda måste leva och andas dem.
I sin bok har Liza-Maria Norlin använt sig av Internationella Engelska Skolan i Sundsvall som exempel på ett företag som lyckats med detta.
– Skolan är ett bra exempel på en komplex organisation genom att den styrs av lagar och politik och är en arbetsplats för både vuxna och barn. Internationella Engelska skolan bygger allt arbete på värderingar och visar samtidigt starka resultat både i meritvärden och elevunderlag. Jag tänkte att om man kan lyckas här, kan alla privata företag lyckas, säger hon.

Passar det här sättet att leda i alla organisationer?

– Ja, men vissa har en längre resa för att ställa om, eftersom det kan finnas en väl inarbetad kultur att lära om. Det här ledarskapet går inte bara att kopiera ifrån en organisation till en annan, det är något som måste formas unikt på varje ställe, säger Liza-Maria Norlin.

Så styr du med värderingar

  • Organisationen behöver ha arbetat fram och formulerat gemensamma värderingar.
  • Du som ledare behöver själv vara övertygad om organisationens värderingar.
  • Du som ledare måste göra värderingarna till dina egna.
  • Du som ledare behöver se värdet av de gemensamma värderingarna och värdera dem högt.
  • Du behöver leda och kommunicera genom ett genuint intresse för hela organisationen och ha värderingarna som utgångspunkt och mål.

Mia Berg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here