Hundar och katter för miljarder

I vart fjärde svenskt hushåll finns minst en hund eller katt, och djuren har en viktig roll i mångas liv. Trots att vi spenderar avsevärda och allt större belopp på våra hundar och katter har deras ekonomiska värde varit en till stor del förbisedd fråga.

Hund- och kattbranschen omsätter 16 miljarder kronor och ger jobb till mer än 8 000 personer. Det visar en rapport från SLU.

I Sverige finns det omkring två miljoner hundar och katter och vart fjärde svenskt hushåll har minst en hund eller katt. I en rapport analyserar forskare från SLU hundars och katters samhällsekonomiska betydelse, och diskuterar deras totala ekonomiska värde i vidare mening.
Hushållen spenderar avsevärda, och allt större, belopp på sina sällskapsdjur. År 2014 handlade det om cirka 11,4 miljarder kronor för inköp av djur, foder, utrustning samt för veterinära och andra tjänster, vilket var en fördubbling sedan 2003. Enligt en beräkning som även inbegriper inackordering och omvårdnad samt kurs- och tävlingsverksamhet var omsättningen cirka 16 miljarder kronor 2015. Sektorn sysselsätter mer än 8 000 personer.
Hundars och katters samhällsekonomiska värde motsvarar emellertid bara en del av djur-ens totala ekonomiska värde.
Till exempel kan djurägare värdesätta djurens sällskap betydligt högre än vad som återspeglas av monetära flöden.
– De subjektiva värderingarna påverkar mänskligt beteende och välbefinnande och påverkar i förlängningen djurens välbefinnande. Att identifiera och mäta dessa värden är nödvändigt för att kunna bestämma det totala ekonomiska värdet av hundar och katter, och det är något vi behöver forska vidare på, säger SLU-forskaren Ruben Hoffman, som har lett studien.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here