Kampen om virket hårdnar

SCA:s mångmiljardinvestering i Östrandsfabriken innebär att virkesbehovet fördubblas jämfört med i dag. Redan nu är lagren av massaved rekordlåga och experterna förordar avverkning.

När den nya fabriken i Östrand rullar för fullt kommer behovet av massaved att öka från 2,3 miljoner till 4,5 miljoner fastkubikmeter. En fördubbling alltså.
SCA räknar med att hämta råvara inom en radie på 40 mil från fabriken. Det är längre än i dag och kommer att kräva fler timmerbilar men även att större volymer virke transporteras med tåg. Vedplanen på fabriksområdet har också byggts ut för att kunna ta emot längre tåg.
För att klara virkesförsörjningen kommer SCA att öka inköpen. Redan i dag kommer hälften av skogsråvaran till SCA:s industrier från egen skog medan den andra hälften köps in.
– Vi kommer att öka ambitionerna när det gäller att köpa av skog från privata skogsägare. Vi utökar också inköpen med andra skogsbolag, säger Mats Sandgren, vd för SCA Skog.
En viktig pusselbit i den kommande råvaruförsörjningen är samarbetsavtalet med Mellanskog, som är en sammanslutning av 26 000 privata skogsägare i Mellansverige.
Den nya fabriken i Östrand tas i bruk först i juni, men redan i augusti förra året gick de första virkeslasterna från Mellanskog till fabriken i Timrå.
– Detta är starten på en unik storaffär som ger våra medlemmar säkrad avsättning för sin massaved. Vi vill växa tillsammans med framtidsinriktade expansiva företag och ser mycket positivt på detta långsiktiga samarbete, säger Sture Karlsson, vd för Mellanskog.
Danske Bank tror i sin senaste prognos att efterfrågan på massaved kommer att vara fortsatt stark. Enligt banken var lagren för massaved vid årsskiftet de lägsta sedan 2004.
– Industrin kör för fullt, alla trimmar sin produktion. Lägger man sen till en ovanligt mild vinter i söder med otjälade vägar då har man den mycket ansträngda situation som råder just nu. Det finns många möjligheter att denna situation kommer att bestå, åtminstone under det närmaste året, säger Johan Freij, affärsområdeschef, skog och lantbruk vid Danske Bank.

Bra läge för avverkning

Enligt Danske Bank är det ett bra läge för avverkning för skogsägarna i norra Sverige. Banken spår visserligen att massavedspriserna kommer att bli högre i området, men vi ser ändå ingen anledning att vänta då timmerpriserna är viktigast för skogsägarna. Här är bankens råd:

  • Beställ plantor av förädlat frö även om det känns långt till vår.
  • Tveka inte att gå igenom dina förstagallringar. Se det som en investering.
  • Du kan vänta med grövre gallringar med hög massavedsandel.
  • Det är ett bra läge att slutavverka och bra pris på timmer. Stäm av med köparna och säkerställa att du får rätt pris.

Källa: Danske Bank

Fakta/Östrand

Hösten 2015 beslutade SCA att investera 7,8 miljarder kronor i projekt Helios, en av de största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna. Produktionskapaciteten vid Östrandsfabriken fördubblas från 430 000 ton till 900 000 ton. Även kvaliteten förbättras. Den nya produktionslinjen ska stå färdig i juni och blir då den största för blekt barrsulfatmassa i världen.
Vid Östrand produceras också 95 000 ton kemisk termomekanisk massa –CTMP.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here