Många ägarskiften till följd av åldrande företagare

Medelåldern på företagsledarna i länet är över 53 år. Nästan en av fem har uppnått pensionsålder. Äldst är företagarna i Timrå. 

Nära fyra av tio företagsledare är 55 år eller äldre, och cirka en sjättedel av företagsledarna är 65 år eller äldre. I absoluta tal handlar det om drygt 47 000 företag, med totalt 310 000 anställda. Kronobergs län toppar ligan med störst andel äldre företagare, medan Stockholms län har de yngsta.
Företagarna har undersökt företagares ålder i 278 000 svenska aktiebolag. Undersökningen visar att fyra av tio är 55 år eller äldre. I Sverige är 47 000 företagare över 65 år, med totalt 310 000 anställda.
Undersökningen visar också att var sjätte företagarna ser ett ägarskifte som troligt inom fem år och var fjärde inom tio.
– Med en åldrande företagarbefolkning riskerar vi i värsta fall att se en utbredd företagsdöd i många kommuner, säger Patrick Krassén, Företagarnas skattepolitiska expert.

Segdragen process

Enligt undersökningen ser mer än vart sjätte företag ett ägarskifte som troligt inom fem år, och mer än vart fjärde inom tio år. Men företagarna befarar att det kan bli en segdragen och svår process för många av dessa företag, och för en del kommer det att innebära att företaget läggs ner. Svårigheter att hitta någon som vill och kan ta över företaget, att få en korrekt värdering och krångligheter i skattesystemet är några orsaker som nämns.
– I dag är det exempelvis skattemässigt missgynnat att överlåta sitt företag till en närstående jämfört med att sälja till en extern aktör. Det är ett problem eftersom många småföretagare ser familjemedlemmar som det naturliga valet för ägarskifte. Ett annat problem är kraven på att den tidigare ägaren inte får vara verksam i företaget. Det kan försvåra överlåtelse av kunder, processer och rutiner, säger Patrick Krassén.
Bland kommunerna i Bättre affärers utgivningsområde är det Timrå som har de äldsta företagarna. Här är över 22 procent över 65 år.
Medelåldern bland Västernorrlands företagare är över 53 år.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here