Många missar flygersättning

Nästan nio av tio av svenskar inte känner till sina rättigheter när de flyger. Därmed går flygresenärer miste om miljoner i ersättning från flygbolagen varje år, enligt Airhelp.

Undersökningen, som gjorts av YouGov på uppdrag av Airhelp, visar att bara 12 procent av svenskarna känner till sina passagerarrättigheter.
Endast 54 procent av de svenskar vet att de har rätt till ersättning på upp till 600 euro om flyget blir försenat.
Närmare två av tre svenskar anser också att flygbolagen inte ger dem tillräckligt med information om deras passagerarrättigheter.
– Det faktum att kännedomen är så låg, trots att EU har infört lagar med det mest långtgående konsumentskyddet på området, är väldigt oroväckande. Det är bråttom att tag i det här problemet och ompröva sättet vi kommunicerar på när det gäller EU-lagstiftning som har en direkt och positiv påverkan på invånarna, säger Pavel Telička, vice talman i EU-parlamentet.
Undersökningen visar också att knappt hälften av resenärerna, som var berättigade till 6 000 kronor i kompensation för ett försenat eller inställt flyg, har ansökt om ersättning. Det beror på att de vet om sina rättigheter och att de har rätt till kompensation. Men många vet inte heller hur man gör för att begära ersättning.
64 procent av de svenska resenärerna upplever att flygbolagen inte har gett dem tillräckligt med information om vilka rättigheter de har. Detta trots att flygbolagen är skyldiga att informera passagerarna om detta.
– Vi behöver öka medvetenheten om flygpassagerarnas rättigheter. Att så få vet vad som gäller vid ett försenat eller inställt flyg var anledningen till att Airhelp grundades för fem år sedan. Vi tänker fortsätta att hjälpa resenärer att få den ersättning som de har rätt till, säger Airhelps Sverigechef Andreas Hermansson.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here