Miljoner till klimatsatsningar

Nio företag i Västernorrland får stöd genom Klimatklivet. Totalt närmare 11 mkr ska bland annat gå till att ersätta olja med biobränslen, tankstation för biogas samt laddstationer för elfordon.

Företag som Byberg och Nordin, Bilfix och Scandic får stöd genom regeringens satsning Klimatklivet för investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser. Mest stöd får satsningen på en tankstation för biogas i Sundsvall, nästan 7 mkr.
Och det är transportsektorn som står för den största andelen av utsläppen av växthusgaser i länet, enligt Mats Bäck, energi- och klimatstrateg vid länsstyrelsen.
– Det är en stor utmaning att klara det nya klimatmålet. Klimatklivet ger oss bättre möjligheter att nå målet och samtidigt bidra till en regional utveckling där företagens konkurrenskraft stärks, säger han.
Sedan investeringsstödet infördes hösten 2015 har sammanlagt 126 miljoner kronor beviljats i stöd till investeringar i Västernorrland. Utsläppen av växthusgaser kommer att minska med över 30 000 ton per år i Västernorrland till följd av åtgärder som hittills fått stöd från Klimatklivet

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here