Miljonstöd till skogsforskning

Ett nytt stöd på drygt 23 mkr ska förnya den skogsindustriella forskningen vid FSCN på Mittuniversitetet. Pengarna ska användas till rekrytering av nya internationella experter samt samarbete med kinesiska och amerikanska forskare.

Mer än hälften av FSCN:s finansiering kommer från externa finansiärer.
– Därför är det glädjande att vi nu får ekonomiskt stöd för några år framåt. Med det kan vi höja den akademiska ambitionsnivån, attrahera internationella samarbeten och förbättra samordning av innovationsverksamhet med industri och institut, säger dekan Hans-Erik Nilsson.
Det nya stödet kommer från KK-stiftelsen (10,4 mkr), Tillväxtverket (9,6 mkr) samt landstinget (3,7 mkr).  Finansieringen sträcker sig över fyra år. En lång rad företag medverkar i projekten.
Docent Birgitta Engberg är en av de forskare som fått sina ansökningar beviljade. Syftet med hennes projekt är att stödja utveckling av de industriella processerna vid pappersproduktion.
− Användning av moderna digitala verktyg i forskning är viktigt för att attrahera fler unga att söka sig till universitetet och industrin. Vi kommer bland annat att utveckla processmodellering och visualisering av pappersmassatillverkningen så att vi kan förstå vad som händer när vedpartiklar och fibrer flödar genom produktionsprocesser, säger Birgitta Engberg.

Hög resurseffektivitet

I ett annat projekt utvecklas nytt pappersmaterial med extremt hög resurseffektivitet i industriell skala.
– Vi använder naturligt förkommande lignin i vedfibrer för att tillverka vattentåligt och starkt papper så att mer än 95 procent av råvaran kommer till direkt nytta. De nya egenskaperna tillåter nya användningsområden för papperet, till exempel i förpackningar som ska tåla väta, säger professor Per Engstrand.
Finansieringen möjliggör även rekrytering av nya experter från Schweiz och Portugal till FSCN, samt utveckling av samarbete med amerikanska och kinesiska forskare. Samarbetet handlar om stora funktionella pappersytor som bland annat används för att skörda elenergi från vibrationer, vilket kan leda till nya typer av vindkraftverk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here