”När vi följer våra värderingar går det bra”

Foto: Anna Thors

Pascal Brisson, rektor för Engelska skolan, har aldrig tänkt på att det är någon ledningsmodell han följt – att styra med värderingar har bara varit hans sätt att se på ledarskap. Det har gjort skolan störst i Sundsvall.

När Pascal Brisson fick uppdraget att starta Internationella Engelska skolan i Sundsvall samlade han ihop människor han trodde på och hade möte efter möte där de diskuterade de övertygelser som hela koncernen vilar på, och hur dessa skulle förverkligas i verksamheten.
De tre övertygelserna är att eleverna ska behärska det engelska språket, eftersom det är ett världsspråk. Det ska vara en trygg och ordnad miljö där lärare kan undervisa och elever lära. Och barnen ska mötas av höga akademiska förväntningar och ambitioner.
– Egentligen är våra värderingar inte så speciella – jag tror inte det finns en rektor i Sverige som inte ställer upp på dem. Alla vill erbjuda sina elever en trygg miljö och möjlighet att utvecklas. Skillnaden är att vi har konkretiserat dem och förklarat för både personal och elever vad de betyder i praktiken, säger han.
Han ger ett exempel: Det ligger en papperstuss på golvet i en korridor. Om en lärare går förbi och ser den stoppar han den i papperskorgen. Varför? Jo, för att skolans värderingar säger att det ska vara en trygg och ordnad miljö.

We walk together, det upprepar vi hela tiden

– Genom att plocka upp papperstussen visar läraren för eleverna runt omkring att det vi bestämt på skolan är det som gäller. Eleverna ser att det är lika för deras lärare, vilket gör att de kommer att bemöta honom med mer respekt i klassrummet. Att läraren tar upp papperstussen påverkar alltså hans arbetssituation. Det kanske låter överdrivet detaljerat, men det är så det fungerar i praktiken.
För att få både personal och elever att ta till sig värderingarna ser Pascal Brisson som sin uppgift att kommunicera och hela tiden visa och bevisa att värderingarna och ramarna leder till framgång.
– De är grunden i varje möte med personal och elever och alla resonemang återkopplas till dem. Om vi gör så här kommer det att gå bra. Det är inte ett arbete som bara jag gör, det är alla vi på skolan som gör det tillsammans. We walk together, det upprepar vi hela tiden.

Kommunikation leder rätt

Pascal Brisson har aldrig förstått problemet med att kommunicera det man vill.
– För mig handlar all kommunikation om att leda folk i rätt riktning. Man måste tänka efter hur man säger saker, vad det är man vill uppnå. Jag tänker att allt jag säger hjälper folk att ta dem någonstans, och det är min uppgift att göra det tydligt.

Passar det här sättet att leda i alla organisationer?

– Jag tror att det passar överallt, men jag tror inte att alla kan. Och när jag säger det är det inte för att framhäva mig själv som bättre än någon annan. Men jag tror att det är viktigt att företaget tänker efter vem man väljer som ledare, att det är någon som människor vill följa och att denna person har förmågan att kommunicera företagets värderingar, annars går det inte, säger Pascal Brisson.

Mia Berg

Internationella Engelska Skolan i Sundsvall – IESS

Startades: 2009
Rektor: Pascal Brisson
Ägare: Grundaren Barbara Bergström och sedan 2012 även den globala investeraren TA Associates
Börsintroducerades: 2016
Antal elever åk 4–9: 765
Antal anställda: 88
Antal elever totalt i Sverige: 24 000

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here