Ny chans att boosta gröna affärsidéer

Nu finns en ny möjlighet för entreprenörer som vill utveckla innovationer med koppling till den svenska skogen. Forest Business Accelerator ger utvalda startups stöd för snabb utveckling med fokus på att nå internationella marknader.

Programmet är ett samarbete mellan SCA, IBM, RISE Processum och BizMaker och  ger startups från hela landet tillgång till affärsutveckling, teknik och samarbetsmöjligheter med stora bolag.
Acceleratorn har redan verkat i två år och fram till den 10 mars är det möjligt att anmäla sig för den nya omgången som pågår maj-november.
– Acceleratorn skapar värde åt två håll. Till programmet antas företag som kan effektivisera skogsbranschen och bidra till att hitta hållbara lösningar på identifierade problem. Entreprenörerna får stöd i att utveckla sin innovation och snabbt nå framgång på internationella marknader, säger Monica Vestberg, projektledare för Forest Business Accelerator och affärsrådgivare på BizMaker.

Positiv förändring
Skogsråvara kan idag användas som ett klimatsmart alternativ för allt från förpackningar, kosmetika, kläder och bränsle. Genom programmet genereras helt nya lösningar för både bättre affärer och en grönare värld.
– I stort sett alla bolag som tidigare medverkat har en produkt eller tjänst som åstadkommer en positiv miljöförändring. De här unga bolagen har ofta en unik spets inom ett visst område. Att få utveckla sin innovation i nära samarbete med etablerade företag innebär stora vinster för både det lilla bolaget och det stora, säger Monica Vestberg.

Win-win
SCA ser ett stort värde av utbytet. Magnus Viström, innovationschef för SCA, framhåller de goda synergierna mellan skogsindustriell utveckling, digitalisering och entreprenörskap.
– I den här korskopplingen ser vi att det finns kraft och möjlighet att få ut någonting bra. Vi fungerar som en ledkund där bolagen guidas till en produkt eller tjänst som skapar värde. Vi delar med oss av vår kunskap samtidigt som vi själva får nya influenser. Det är en win-win situation, säger han.
IBM finns med i acceleratorn och hjälper företagen med affärsutveckling och tillgång till deras nätverk men också tekniker och metoder för att bygga digitala lösningar Vid sidan av SCA och IBM finns även RISE Processum med som partner i acceleratorn med uppdraget att stödja och initiera forskning och utveckling inom bioraffinaderiområdet.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here