Övik blir testcentra för fjärrstyrda flygplatser

Öviks flygplats ska bli ett testcenter för aktörer inom flygbranschen och intressenter från industrin, akademin, myndigheter och regionen.

Vid Örnsköldsviks flygplats skapas ett internationellt test- och demonstrationscenter för fjärrstyrda och autonoma flygplatser. 
– Det här är ett kvitto på vår regions attraktivitet och kunnande kring digitaliseringens möjligheter, säger flygplatschef Robert Gyllroth.

Örnsköldsvik Airport är världens första flygplats med flygtrafikledning på distans. Sedan april 2015 leds flygtrafiken där från kontrollcentralen i Sundsvall. Nu tar LFV och flygplatsen samarbetet vidare för att utveckla automation och digitalisering.
– Det här är mycket positivt och vi ligger redan i dag i framkant vad gäller fjärrstyrning och innovation här i Örnsköldsvik. Med en arena för att testa nya former av automatiserade tjänster där vi är många som samarbetar är också ett kvitto på vår regions attraktivitet och kunnande kring digitaliseringens möjligheter, säger flygplatschef Robert Gyllroth.
Den testarena som nu etableras stöds av Vinnova och kommer att erbjuda möjligheter för forskning och demonstration av nya koncept på en flygplats i realtid.
– LFV har under många år arbetat med forskning och innovation för att nya lösningar för morgondagens flyg både nationellt och internationellt.  Nya samarbeten skapar nya möjligheter och stärker Sveriges position inom digitalisering och innovation, säger Gunnar Olsson på LFVs FoI-avdelning.
Sedan våren 2018 har ett forskningsprojekt, Autotomated Vechicles for Airports, AVAP, fokuserat på att utveckla självkörande fordon som sköter plogning, sopning och gräsklippning på flygplatser. Till hösten 2019 kommer projektet, som finansieras av Trafikverket, att demonstrera möjligheterna att genomföra flygplatsbevakning samt autonom snöröjning, gräsklippning och friktionsmätning.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here