Peritas först i landet med ny typ av kyla

Lars Osseén, produktansvarig värme och kyla vid Sundsvall Energi, Anders Jonsson, vd för Sundsvall Energi, Petter Boström, vd för Peritas och Andreas Forsell, fastighetschef vid Peritas, utanför Peritas nya fastighet i Nacksta. Foto: Olle Melkerhed
Fastighetsbolaget Peritas har tecknat avtal med Sundsvall Energi om en ny lösning för komfortkyla till sin nya kontorsfastighet i Nacksta. Genom att använda överskottsenergi från fjärrvärmen ska hyresgästerna få ett behagligt inomhusklimat året runt.

I Nacksta industriområde färdigställer Peritas under våren en helt ny fastighet på Tegelvägen, intill Selångersån. Totalt handlar det om 1 500 kvadratmeter med både lagerlokaler och kontor som ska stå färdigt till sommaren.
Fastighetsbolaget har valt en för Sverige unik lösning för kylan i den nya fastigheten. Det låter konstigt, men genom att använda överskottsvärme från fjärrvärme sommartid kan lokalerna kylas. Tekniken kallas absorptionskyla, eller värmedriven kyla. En absorptionskylmaskin fungerar enligt samma princip som en konventionell kylmaskin, men drivs med värmeenergi istället för el.
Peritas fastighet i Nacksta blir först i landet med en installation i den här fastighetsklassen.
– Tekniken är känd och används flitigt i andra delar av Europa så jag har god tilltro till att tekniken fungerar även här, säger Andreas Fornell, förvaltningschef vid Peritas.
Han ser också miljövinster med tekniken.
– Att använda befintliga resurser istället för el går helt i linje med vår vision om att satsa på hållbarhet. Samarbetet med Sundsvall Energi gör att vi kan erbjuda våra hyresgäster ett behagligt inomhusklimat samtidigt som vi får miljövinster, säger Andreas Fornell, förvaltningschef vid Peritas.
För Sundsvall energi är kyla-lösningar ett bra sätt att balansera energibehovet i fjärrvärmenätet, då behovet av kyla är som störst då värmebehovet är som lägst.
– Vi kommer, tillsammans med Peritas, att vidareutveckla produkten för att därefter utvärdera och i ett senare skede erbjuda produkten på marknaden, säger Anders Jonsson, vd för Sundsvall Energi.

Fakta/
Fastighetsbolaget Peritas i Sundsvall färdigställer under våren en ny fastighet på Tegelvägen i Nacksta på cirka 1 500 kvadratmeter som ska inrymma kontor och lager. En del av fastigheten kommer att bli ett kontorshotell

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here