Regionen får testbädd för hälsoinnovationer

Regionen satsar på att utveckla nya idéer och innovationer inom hälsoområdet.

Västernorrland får en testbädd för idéer och innovationer inom hälsoområdet. Totalt satsas 5 mkr för att utveckla hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.

Region Västernorrland har beviljats statligt stöd på 2,5 mkr från innovationsmyndigheten Vinnova och skjuter själv till lika mycket. Medlen ska användas för att etablera en testbädd som under två år ska gör det möjligt att testa och sprida idéer och innovationer inom hälsoområdet.
– Vår testbädd ska vara en snabb och enkel väg för att testa idéer för att avgöra dess potential och möjliggöra vidareutveckling, säger Linda Johansson Bäck, enhetschef för utveckling och innovation vid Region Västernorrland.
Syftet är att hitta nya metoder för att komma i kontakt med och stötta invånare att göra hälsosamma val då ogynnsamma levnadsvanor är den största enskilda orsaken till sjuklighet och död i dagens samhälle.
Även BizMaker och Bron Innovation ingår som partners i projektet.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here