Sundsvalls kommun vill slopa diesel och bensin

Sundsvalls kommun slopar de fossila bränslena och ställer även samma krav på sina leverantörer.
– Vi kan gå före och visa att en omställning är möjlig, säger Hans Forsberg (C).

Kommunen har beslutat om nya riktlinjer för sina transporter som bland annat innebär att bensin och diesel förbjuds. Sundsvalls kommun har i dag cirka 600 fordon som under en femårsperiod ska bytas ut.
– Vårt mål om en helt fossilfri kollektivtrafik är redan uppnått. Nu tar vi nästa steg och öppnar för en mängd olika alternativ till fossila bränslen, säger Hans Forsberg, (C), ordförande i infrastrukturutskottet.
I ett första steg innebär det i huvudsak att diesel ersätts med biodiesel, HVO100. Den görs av vegetabiliska oljor och minskar utsläppen av koldioxid. Miljönyttan har dock ifrågasatts, bland annat för att den precis som diesel, släpper ut stora mängder kväveoxider och partiklar.
– Det är inte möjligt för kommunen att byta ut alla våra fordon på ett bräde. Biodiesel är den bästa lösningen under en övergångsperiod där vi successivt byter ut alla dieselfordon, säger Hans Forsberg.
Han menar att kommunen kan bidra till att skapa en marknad för förnybara bränslen som vätgas, el eller biogas.
– Jag tror att vi kommer att behöva ha en mix av olika alternativ och det är inte kommunens sak att styra. Det vi vet är att vi vill ha bort de fossila bränslena.
Kommunen kommer även att ställa samma tuffa krav på alla sina leverantörer.
– Vi har redan tidigare ställt miljökrav när det gäller färdtjänsten och går nu vidare med kraven i våra upphandlingar. Många företag jobbar redan med frågan och ställer om till förnyelsebara bränslen, säger Hans Forsberg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here