Vobbandet skapar stress bland småbarnsföräldrar

Tre av tio föräldrar känner sig stressade över att de måste vobba – ta hand om sjukt barn hemma samtidigt som de jobbar.

Bland yrkesverksamma föräldrar i Sverige med barn under 18 år svarar 29 procent att de känner sig stressade över att de måste vobba. Fler kvinnor (32 procent) än män (26 procent) känner sig stressade. Och de som jobbar i privat sektor känner sig mer stressade av att vobba (34 procent) än de som jobbar i offentlig sektor (21 procent). Det visar en undersökning som Blocket jobb låtit genomföra.
– Det är synd att så många föräldrar känner sig tvingade att behöva jobba medan de är hemma med sjukt barn, då det är en tydligt stressfaktor för många. Vi hoppas att arbetsgivarna har i åtanke att skapa en bra balans för för föräldrarna, säger Anna Bergius, affärsområdeschef på Blocket Jobb.

Yrket sätter stopp

Den främsta anledningen till att föräldrarna känner sig stressade av att vobba är att de anser att både deras jobb och barn blir lidande (15 procent). Nio procent känner sig stressade för att deras barn inte får full uppmärksamhet medan endast fyra procent uppger att deras eget jobb blir lidande. Samtidigt är det 23 procent som inte har möjlighet till att vobba i sitt yrke.
– Att svara på mail den ena stunden för att i nästa stund ge sitt barn värktabletter och näsdukar kan för många kännas påfrestande. Man känner helt enkelt att man inte räcker till varken för jobbet eller för barnen. Det måste finnas rimliga krav och förväntningar från arbetsgivarens sida när en medarbetare vobbar, så att föräldrarna hinner ge sina barn vård och inte känner sig stressade, säger Anna Bergius.

Vill ha mer tid

Undersökningen visar också att sju av tio föräldrar (70 procent) generellt vill jobba mindre för att få mer tid över till sina barn. Bland män i åldersgruppen 30-49 år anser tre av fyra (76 procent) att de vill jobba mindre för att få mer tid till barnen. Bland kvinnor i samma åldersgrupp är siffran 70 procent.
– Det moderna arbetslivet ställer höga krav på föräldrar, som ofta känner sig stressade och skulle vilja spendera mer tid med sina barn. Just balansen mellan jobb och fritid är en viktig fråga redan nu, och som kommer växa i betydelse för hur arbetsgivare attraherar och behåller sina talanger i framtiden, säger Anna Bergius.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here