YIT etablerar sig i Sundsvall – och får vattenkraftskontrakt

Foto: Stefan Sjödin, Fortum

YIT har fått en rivstart i Sundsvall. Med ett kontrakt värt 80 mkr har den finska byggjätten tagit ett rejält kliv in på den norrländska marknaden för infrastruktur. 
– För att stärka vår närvaro i regionen behöver vi rekrytera fler nya medarbetare, säger arbetschefen Robert Söderberg.

D

e två största finska byggföretagen, YIT och Lemminkäinen gick samman 1 februari 2018 och bedriver sedan dess verksamheten under namnet YIT. Som ett led i detta har också den nya finska byggjätten riktat in siktet på Norrland och etablerat ett av tre kontor i Sverige i Sundsvall (de övriga två finns i Stockholm och Luleå).
– Det har delvis historiska orsaker. Lemminkäinen har sedan många år en beläggningsverksamhet med bas i Sundsvall. Men huvudorsaken till satsningen i Sundsvall är den goda marknaden för infrastruktur- och anläggningsprojekt i regionen, säger Robert Söderberg.

Vill konkurrera om stora projekt

Han pekar på Trafikverkets stora satsningar på E14 och ombyggnad av gamla E4, ombyggnad av järnvägen för godstrafiken och utbyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan. Stora satsningar ska också göras i den nya logistikparken i Tunadal plus omfattande projekt i vattenkraft och vindkraft.
– Vi hoppas kunna vara med och konkurrera om de större projekten och även om vi är en växande aktör på den svenska marknaden så har vi bra muskler i det finska moderbolaget. Vi använder vår finska kompetens som en språngbräda in på den svenska marknaden med inriktning på projekt inom infrastruktur, främst inom anläggning, tunnel- och berg samt beläggning, säger Robert Söderberg.
Strategin har redan burit frukt. Nyligen meddelade YIT at man fått ett kontrakt värt 80 mkr för en ny tillfartstunnel till Krångede vattenkraftverk i Indalsälven, ett av landets största kraftverk. Syftet med arbetsmiljöprojektet är att öka tillgängligheten till kraftstationen för att underlätta dess servicearbete av turbiner och aggregat.

Nyrekrytering
Robert Söderberg, Arbetschef

Projektet sker på uppdrag av Fortum, påbörjas under våren och beräknas vara färdigställt år 2020.
YIT har under våren rekryterat fyra nya medarbetare till organisationen i Sundsvall. Men Robert Söderberg vill förstärka ytterligare och räknar med att behöva anställa 10-15 personer under det närmaste året.
– För att stärka vår närvaro i regionen behöver vi rekrytera fler medarbetare, i första hand platschefer, arbetsledare, projektchef och kalkylator
Kontoret i Sundsvall inryms än så länge i Lemminkäinens tidigare lokaler på Norra vägen men planer på en flytt finns.

Fakta/

YIT och Lemminkäinen fusionerades 1 februari 2018 och bedriver verksamheten under namnet YIT. YIT är Finlands största byggbolag och en framträdande aktör i Nordeuropa med verksamhet i 11 länder och har cirka 10 000 anställda. I Sverige är YIT främst verksamma inom infrastrukturprojekt med fokus på grund- och anläggning, tunnel- och berg samt beläggning.
Koncernen utvecklar och bygger även lägenheter, kommersiella fastigheter och stadsområden. Den gemensamma omsättningen 2017 var över 3,8 miljarder euro.
YIT är noterad på Helsingfors-börsen.

 Thomas Ekenberg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here