Det nya Afrika

Bilden av Afrika som en u-landskontinent kullkastas av denna bok. Redan i innehållsförteckningen får läsaren upp ögonen för sådant som kanske är okänt. Exempelvis...

Fåmansföretag – skatteregler och skatteplanering

Äger du ett fåmansföretag så har du här en komplett handbok för det som rör skatteplanering. Här hittar du regler som gäller utdelning och...

Vobbandet skapar stress bland småbarnsföräldrar

Tre av tio föräldrar känner sig stressade över att de måste vobba – ta hand om sjukt barn hemma samtidigt som de jobbar. Bland yrkesverksamma föräldrar i Sverige...

Intensivskola ska avhjälpa brist på programmerare

Under tolv veckor ska 15 deltagare snabbutbildas och omskolas till programmerare – i ett försök att avhjälpa bristen på programmerare i Sundsvall. Det råder stor...

Entreprenörsstaten

Här har vi en bok med tuggmotstånd, men så intressant. Målgruppen kanske i första hand är forskare och nationalekonomer, men en kopp stärkande kaffe...