Nu står 80-talshusen på tur för renoveringar

En ny renoveringsboom väntar för byggbranschen med de närmare 200 000 lägenheter som byggdes på 80- och i början av 90-talet. Bland annat står...

Peritas först i landet med ny typ av kyla

Fastighetsbolaget Peritas har tecknat avtal med Sundsvall Energi om en ny lösning för komfortkyla till sin nya kontorsfastighet i Nacksta. Genom att använda överskottsenergi...

Så får du bäst nytta av resultaträkningen

Analys och tolkning av ett företags prestation och välmående sträcker sig långt bortom årets resultat på sista raden. Här tipsar Andreas Lindström på PWC i...

Stigande priser på skogsmark

Priset på skogsmark har stigit kraftigt i stora delar av norra Sverige. I Västernorrland handlar det om prisökningar på 15 procent, enligt ny statistik. Högkonjunktur för industrin....

Silicon Valleymodellen – lärdomar från världens mest innovativa företag

Författarna beskriver företagsvärlden som föränderlig. Företag som står sig bäst är de som övergår till en ny managmentmodell bättre anpassad till samtiden. Genom att...