Hallå där Annelie Axelsson, ny näringslivsansvarig i Ånge

Annelie Axelsson vill sudda bort fördomarna om hur det är att driva företag i Ånge. Foto: Petra Berggren
Vad är det som fått fart på Ånge?

– Vi har pratat om hur vi kan bli bättre på samverkan mellan näringsliv, skola och kommun. Som ett led i det startade vi Näringslivsbolaget Viväxa 2016 och jag tror att det gjort skillnad. Det har skapat en tro på näringslivet och det har blivit tydligt att det finns en vilja från kommunen att satsa. Den viljan är anledningen till att jag hoppade på det här jobbet – jag ville se vad jag kan göra för näringslivet från den här sidan.

Vad betyder rankningen för Ånge och för dig?

– Vi är en liten kommun och vi ligger långt ner – därför behöver vi lyfta allt positivt. För mig betyder klättringen att vi är på rätt väg och att det blir bättre. Sedan tycker inte jag att vi ska stirra oss blinda på placeringar, den uppåtgående kurvan är den viktiga.

Det har varit lite strul kring Näringslivsbolaget Viväxa – berätta!

– Ja, vi ville skapa ett sätt för Ånges företagare att bidra till att förbättra företagsklimatet och lånade en modell för ett näringslivsbolag från en annan kommun. Den gick ut på att varje företag skulle vara delägare i bolaget. Men det visade sig att de större företagen inte får äga aktier i andra bolag, så vi fick tänka om. Nu är Viväxa en ekonomisk förening där företagen köper en röstandel. Sedan äger föreningen i sin tur 100 procent av bolaget. Det viktigaste var att alla skulle kunna vara med på lika villkor, tyvärr tog det hela sommaren innan vi löste det.

Du har jobbat ungefär ett halvår som näringslivsansvarig i Ånge, vad ser du som din största uppgift?

– Att få till ett närmare och bättre samarbete mellan skola, näringsliv och kommun. Mitt uttalade mål är att skapa ett bättre företagsklimat i Ånge kommun. Främst innebär det att jag ska jobba med attityder och lyfta fram vikten av företagande, så i grunden handlar det om information och kommunikation och att vara länken mellan kommun, politiker och företag.

Vilka utmaningar finns?

– Jag skulle nog säga att de förutfattade meningarna är den största utmaningen. På en liten ort blir det lätt så att man bestämmer sig för vad man tycker och så håller man sig till det. Vad det kan vara? Att man alltid får dålig service hos kommunen, eller att vara företagare är lyxigt och bra.

Hur ser du på samarbete med närliggande kommuner?

– Jag älskar samarbeten och kommunikation – och tänker att man ska samarbeta med de som kan ge en något och där man själv känner att man kan bidra med något. Vi är så små så vi behöver samarbeta med andra kommuner och aktörer.

Vad är ditt intryck så här långt?

– Att det finns en vilja och en positiv kraft i Ånge. Och att tiden är rätt för att kunna göra riktigt bra saker här nu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here