En steg-för-steg-guide till ditt bästa första intryck

Är du en entreprenör som vill omvandla din idé till ett företag? Har du en affärsplan? Det finns en viss debatt om huruvida nya företag behöver en affärsplan när de startar, särskilt om de inte ber om pengar. Enligt Carl Schramm, författare till ”Burn the Business Plan”, hade många stora företag inte affärsplaner när de började:

”Om du tittar på alla äldre stora företag – US Steel, General Electric, IBM, American Airlines – och sedan tittar på nyare företag som Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, så hade inget av dessa företag någonsin en affärsplan innan de kom igång.”

Det finns dock andra som anser att inte alla företag behöver en heltäckande affärsplan. Istället föreslår de att mindre företag och nystartade företag använder en ”mindre” och mer strömlinjeformad version för att beskriva det väsentliga och lyfta fram styrkor. Kort eller lång, så bör din affärsplan täcka grunderna.

Affärsplan: översikt

Översikten nedan ger en kort översikt över vad varje del av din affärsplan bör omfatta. Det är inte en definitiv guide, eftersom du kanske vill utöka eller kombinera en del sektioner, eller lägga till extra detaljer på ett sätt som är anpassat till just ditt företag. Tänk på att tanken är att presentera ditt företag på ett så attraktivt och professionellt sätt som möjligt.

Sammanfattning

Även om den förekommer först i affärsplanen, så är sammanfattningen ett avsnitt som vanligtvis skrivs sist, eftersom det kapslar in hela planen. Den ger en introduktion och en översikt över din verksamhet på en hög nivå, inklusive din affärsidé och information om vilka produkter och/eller tjänst(er) du erbjuder.

Eftersom sammanfattningen är ditt företags första intryck så är det viktigt att det är enastående, särskilt om du söker finansiering.

Verksamhetsbeskrivning

Ge information om företaget du startar, inklusive vilken typ av problem dina produkter/tjänster löser och dina mest troliga köpare. Du kan också utöka den här beskrivningen genom att erbjuda en översikt över branschen som ditt företag kommer att vara en del av, inklusive trender, större aktörer och uppskattad försäljning.

Detta avsnitt bör ge ett positivt perspektiv på din plats i branschen. Skilja ditt företag från konkurrenterna genom att beskriva din eller ditt teams expertis, såväl som din konkurrensfördel.

Marknadsanalys

Marknadsanalysen är en avgörande del av affärsplanen, eftersom den identifierar dina bästa kunder eller klienter. För att skapa en övertygande marknadsanalys, undersök noggrant den primära målmarknaden för dina produkter/tjänster, inklusive geografisk plats, demografi, din målmarknads behov och hur dessa behov för närvarande tillgodoses.

Ditt syfte här är att visa att du har en gedigen och grundlig förståelse för de personer du planerar att sälja dina produkter/tjänster till så att du kan göra välgrundade förutsägelser om hur mycket de kan köpa, för att övertyga intresserade parter.

Konkurrensanalys

När du förbereder dig för att skriva avsnittet om konkurrensanalys så kommer du att lära dig hur framgångsrika dina direkta och indirekta konkurrenter är på marknaden. Den här delen av din affärsplan innehåller en bedömning av dina konkurrenters styrkor och svagheter, eventuella fördelar de kan ha och de unika egenskaper som gör att ditt företag sticker ut från konkurrenterna. Den innehåller också en analys av hur du kommer att övervinna eventuella hinder för inträde på din valda marknad.

Det primära målet här är att särskilja ditt företag från konkurrenterna, men en stark konkurrensanalys kommer du att kunna övertyga potentiella finansieringskällor att ditt företag kan konkurrera framgångsrikt på marknaden.

Försäljning och marknadsföringsplan

Försäljnings- och marknadsföringssektionen erbjuder en detaljerad förklaring av din försäljningsstrategi, prisplan, föreslagna reklam- och marknadsföringsaktiviteter och alla fördelar med dina produkter/tjänster. Det är här du ska beskriva ditt företags unika säljförslag, beskriva hur du planerar att få ut dina produkter/tjänster på marknaden och hur du kommer att övertala människor att köpa dem.

När du utvecklar ditt unika säljförslag är ditt mål att svara på frågan: Varför ska folk köpa av mig framför mina konkurrenter?

Ägar- och förvaltningsplan

Det här avsnittet beskriver ditt företags juridiska struktur och ledningsresurser, inklusive den interna ledningsgruppen, externa ledningsresurser och personalbehov. Inkludera alla erfarenheter eller speciella färdigheter som varje person i din ledningsgrupp tillför verksamheten. Om målet med din affärsplan är att få finansiering är det klokt att inkludera en rådgivande styrelse som en ledningsresurs.

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen ger detaljerad information om hur ditt företag kommer att drivas. Den tillhandahåller ditt företags fysiska plats, beskrivningar av anläggningar och utrustning, typer av anställda som behövs, lagerkrav, leverantörer och alla andra tillämpliga driftsdetaljer som hänför sig till din exakta typ av verksamhet, såsom en beskrivning av tillverkningsprocessen eller specialartiklar som behövs i den dagliga verksamheten.

Finansiell plan

Att starta ett företag handlar vanligtvis om att göra vinst, så det är viktigt att visa att du har en gedigen känsla för din nuvarande ekonomi, finansieringsbehov, såväl som beräknade inkomster. I det ekonomiska avsnittet ger du en beskrivning av dina finansieringsbehov, dina detaljerade finansiella rapporter och en analys av finansiell rapportering.

Den här delen av affärsplanen är där du presenterar de tre huvudsakliga finansiella dokumenten för ditt företag: balansräkningen, resultaträkningen och kassaflödesanalysen, eller i fallet med ett nytt företag, en kassaflödesprognosen.

Bilagor

Utöver avsnitten som beskrivs ovan, inkludera i slutet av din affärsplan all ytterligare information som hjälper till att fastställa trovärdigheten för din affärsidé eller stärka din potentiella framgång.

Du kan välja att inkludera marknadsföringsstudier, fotografier av din produkt, tillstånd, patent och andra immateriella rättigheter, kredithistorik, meritförteckningar, marknadsföringsmaterial och eventuella kontrakt eller andra juridiska avtal som är relevanta för din verksamhet.

Hur du organiserar din affärsplan

Det finns ingen fast ordning för din affärsplan, det enda undantaget är att sammanfattningen alltid ska komma först. Utöver det beror ordningen på dina mål.

Om ditt syfte med att skriva en affärsplan är att hjälpa dig att organisera, samla in information och skapa en färdplan, organisera den på det sätt som är mest intuitivt för din process. Du kan gruppera liknande innehåll, till exempel allt material som rör marknader (branschöversikt, marknadsanalys, konkurrensanalys och marknadsplan).

Om ditt mål är att söka finansiering, organisera planen baserat på vad din publik värderar, och inled med det bästa, mest övertygande materialet först. Om du har en fantastisk grupp människor som sitter i ditt nya företags rådgivande styrelse, lägg det avsnittet direkt efter sammanfattningen.

Att lyfta fram ditt nya företags styrkor kommer att uppmuntra din läsare att fortsätta läsa din plan.

Lägg till en titelsida och en innehållsförteckning

När du har slutfört alla avsnitt, glöm inte att infoga en titelsida i början av planen följt av en innehållsförteckning som listar varje avsnitt med sidnummer.

Innehållsförteckning
1. Sammanfattning.................. Sida #
2. Verksamhetsbeskrivning.......... Sida #
3. Marknadsanalys.................. Sida #
4. Konkurrensanalys................ Sida #
5. Försäljnings- och marknadsplan.. Sida #
6. Ägarskap och förvaltningsplan... Sida #
7. Verksamhetsplan................. Sida #
8. Finansiell plan................. Sida #
9. Bilagor ........................ Sida #

Utseendet på din affärsplan spelar roll

Om du skriver en affärsplan som en organisatorisk övning – bara för dina egna ögon – gå gärna loss med stilen; den enkla handlingen att samla alla dina idéer i en praktisk mall kan vara ett värdefullt verktyg.

Men om du letar efter finansiering eller investerare är affärsplanen ett formellt dokument, så det bör se ut som ett sådant. Varje aspekt av din affärsplan bör imponera på din potentiella finansieringskällor.

Var uppmärksam på marginaler och formatering; se till att texten är stavningskontrollerad och grammatiskt korrekt. Om du inte är bra på detta, så betala någon professionell för att göra det.

Att anlita någon professionell för att designa, redigera eller granska din affärsplan kan vara en bra idé, oavsett hur skicklig du är; ett par nya ögon kan ofta upptäcka problem som den ursprungliga författaren missade.

Om du behöver tryckta kopior, få dem professionellt tryckta och inbundna. Tänk på att du kanske bara har en kort tid på dig att sälja din idé, så det gäller att det första intrycket är kraftfullt.

Hur lång bör en affärsplan vara?

En bra affärsplan kan inte generellt bestämmas till ett lägsta eller maximalt antal sidor. Detta beror på att rätt längd beror på ditt företag. Din affärsplan bör vara kort nog för att förmedla det väsentliga utan upprepningar eller meningslöst innehåll, men ändå tillräckligt lång för att visa för din publik att marknaden och ditt företag är väl undersökt.

En enkel plan för en blygsam start kan vara cirka 40 sidor, medan en mer komplex affärsplan kan behöva 100 sidor för att förmedla en ambitiös finansieringsstrategi, produktdiagram, branschdata eller hela omfattningen av satsningen.

Målet är att möjliggöra en fullständig förklaring av relevant information om ditt företag, presenterad på ett kortfattat och välorganiserat sätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *